background

Thursday, February 17, 2011


"Aku menjamin sebuah tempat tinggal dipinggir Syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar, dan tempat tinggal ditengah Syurga bagi orang yang meninggalkan bohong, walaupun hanya sekadar melucu. Dan sebuah tempat tinggal di Syurga yang tinggi bagi mereka yang memperbaiki akhlaknya." (HR Abu Daud)

No comments: